Eşanjör Plakası

Eşanjör Plakası

Plakalı Eşanjörün Çalışma Prensibi

Plakalı eşanjörler, farklı sıcaklıklardaki iki akışkanı plakalar kullanarak ayıran ve bu plakaların iki akışkan arasında ısı transferini sağlayan ekipmanlardır. Eşanjör plakası diğer eşanjör çeşitlerine göre ısı transferi sırasında oldukça verimli olmasıdır. İki sıvıyı ayıran plakaların diğer malzeme alternatiflerine göre ince olması ısı transfer hızını arttırmakta ve dolayısıyla transfer sırasında oluşabilecek ısı kaybını azaltmaktadır. Plakalı eşanjörler verimli olmalarının yanı sıra kullanıldıkları sistemlerde zamanla oluşabilecek kireç ve tortu oluşumunu da engeller. Ayrıca tesisatta oluşabilecek aşırı basınçtan sistemi korur. Plakalı eşanjörler kullanıldıkları sistemin ömrünü uzatan bu özellikleri sayesinde, devre ayırıcı veya basınç anahtarı gibi birçok amaç için tesisatlar da kullanılabilmektedir. Daha fazlası için https://www.vefaheat.com/esanjorler/contali-plakali-esanjorler/ sitesinden bilgi alınabilir.

Plakalı Eşanjörünün Parçaları

Plaka eşanjörler de iki adet giriş portu, kanallı ısı transfer plakaları, iki adet çıkış portu bulunur. Bu giriş ve çıkış portlarından ikisi ısıtıcı akışkanın giriş ve çıkışı, diğer ikisi ise ısıtılacak akışkanın giriş ve çıkışıdır. Eşanjör plakası plakaların işlevi, akışkanları karıştırmadan soğutucudan ısıtılan akışkana ısı transferini sağlamaktır. Bu plakaların kanal yapısı, sıvının çok türbülanslı hareketine izin verir. Bu türbülans, sıvı içinde daha eşit ısı dağılımına neden olarak daha verimli ısı transferi sağlar. Isı değişimi alanındaki en verimli sistemlerden biri olan Eşanjör plakası esas olarak bir kabuk, eşanjör plakaları, taşıma milleri ve bağlantı cihazlarından oluşmaktadır. Bunlar;

  • Giriş ve çıkış bağlantıları ve ısı eşanjörü bilgileri ile gövde önü.
  • Üst ve alt taşıma silindirleri eşanjör plakalarını tutmak için kullanılır.
  • Kasa önü ile sıvıların temas etmesini önleyen ilk plaka.
  • Akışkan akışı ve ısı transferi için ısı eşanjör plakalarından akış.
  • Sıvıların kasanın arkasına temas etmesini önlemek için uç plakası.
  • Dalgaları sürebilen montaj ve bakım talimatlarına sahip arka kasa.
  • Uçları belirli bir sıkma seviyesinde tutmak için cıvatalar ve pullar.