Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul Davaları

Tapu İptal ve Tescil Davaları Nelerdir?

Medeni hukuk kapsamında değerlendirilen gayrimenkul davaları; ev, arazi, arsa, apartman ve daire gibi unsurların davalarını içerir. Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun son derece önemli bir parçası olup tek bir dava içerisinde farklı hukuk dalları iç içe girebilmektedir. Bu nedenle, davaların tüm hukuk dallarına yönelik mevzuat bilgisi ve değerlendirme istediği aşikardır. Gayrimenkul alanında yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı kişilerin de ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Aksi takdirde, yapılan bilinçsiz işlemlerin sonrasında vahim sonuçlar doğurabilme riski mevcuttur. Gayrimenkul davaları arasında en çok rastlananlardan olan tapu iptal ve tescil davalarının, gayrimenkul mevzuatına tamamıyla hakim avukatlarca yürütülmesi önemlidir. Bu konuda, https://www.solmazlaw.com/project/gayrimenkul-hukuku/ sitesinden detaylı bilgi edinilebilir.

Tapu İptal ve Tescil Davaları Nasıl Takip Edilir?

Taşınmaz üzerindeki hakların, hak sahiplerinin ve bunlara ilişkin tüm özel durumların kayıtlarının tutulduğu yer, tapu sicilidir. Tapu sicili, devlet tarafından tutulmakta olup kayıtların tutulmasından kaynaklanan zararlardan devlet sorumludur. Tapu sicilinin tutulmasındaki amaç, taşınmazların diğer eşyalara nazaran daha değerli oluşudur. Gayrimenkul davaları denildiğinde ilk akla gelen dava türlerinden olan tapu iptal ve tescil davaları, hukuka aykırı durumun düzeltilmesi ve mağduriyetin giderilmesine yönelik olarak açılır. Tapu sicilinde yer alan taşınmaza ilişkin kayıtların, haklı bir sebep olmaksızın değiştirilmesi, silinmesi veya taşınmaza ilişkin haksız bir işlemin gerçekleştirilmesi durumunda tapu sicilinin gerçeğe aykırılık durumu ortaya çıkar ve bu konuya yönelik tapu iptali davası açılır. Tapu davasında ilgilinin kaydının bulunmaması, malikinin tapudaki sicilden anlaşılamaması ve malikinin 20 yıl önce ölmüş olması veya hakkında gaiplik kararı verilmiş olması durumlarında; mülkiyet hakkı için ilgili kişi tapu tescil davası açabilir.