Atıkların Sınıflandırılması

Atıkların Sınıflandırılması

Atık Türleri

Üretim aşamasında ya da tüketim aşamasında kullanılmış olan, artık kullanılmayan ve istenmeyen her türlü madde atık olarak adlandırılır. Bu maddeler türlerine, geri dönüşüp dönüşmediklerine göre sınıflandırılabilir. Tehlikeli ve tehlikesiz atık şeklinde genel bir düzlenmed sınıflandırılabilecek olan atıklarla ilgili geniş bilgiye internet sayfalarındaki firmalara ulaşabilirsiniz. Endüstriyel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde farklı atık türleri meydana gelmiştir. Bu atıkların bir kısmı ekonomiye yeniden kazandırılma özelliğine sahip atıklardır. Geri dönüşüm tesislerinde işlenerek ekonomiye yeniden kazandırılan bu tür atıkların kaynağında zarar görmeden toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması gerekir.

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar

Atık yönetimi çerçevesinde atıkları dört ana başlıkta toplamak mümkündür: Evsel, ticari ve inşaat atıkları, insan ve çevre sağlığını tehdit eden endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar ve nükleer atıklar. Atık problemi tüm dünyanın ortak problemi olmaya devam ediyor. Her yeni iş kolu, her yeni üretim, her yeni gelişme beraberinde yeni bir atık problemini getirmekte. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu problemle baş etmenin yolları aranıyor. Özellikle tehlikeli atıkların insan ve çevreye olan olumsuz etkisinin giderilmesi için Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde depolanması, taşınması, toplanması hedefleniyor. Toplanacak olan atık türü ister tehlikeli olsun ister tehlikesiz olsun kaynağında yönetmelikte belirtilen kurallar ve esaslar dikkata alınarak toplanması gerekiyor. Toplanan bu atıklar türüne ve sınıfına uygun nakil araçları ile atık tesislerine ulaştırılmalı. Bu merkezde atıklar türlerine göre gerekli işlemden geçirilerek bertaraf edilmeli ya da ekonomiye yeniden kazandırılmalıdır.