İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku Nedir?

Bireysel ve Toplu İş Hukuku

1475 sayılı kanun ile ele alınan iş hukuku işçi ile işveren arasında çıkan uyumsuzlukları çözülmesinde sizlere yardımcı olur. İşçi ile işveren arasındaki ilişkiler, işçi ücretlerinin belirlenmesi, çalışma koşullarının tespiti ve sendikalarla ilgili konuları kapsar. İşçi ve iş bulma kurumu ve derneklerle ilgili kurallar, SGK belirlenmesi, yaşanan uyumsuzlukların çözülmesini kapsayan iş hukuku davaları hakkında https://www.latifcembaran.com/is-hukuku-avukati.html avukatından yardım alabilirsiniz. Yaşanan sorunların çözülmesi için davaların açılmasını sağlayan avukat sizi mahkeme hakkında bilgilendirir. Hukuk ve danışmanlık hizmeti sağlayan Latif Cem Baran ile avukatlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

İş Kanununun Özellikleri

İşçilerin iş yerindeki kurallara uymaması, davranışlarındaki sorumsuzluklar, işlerin aksatılması, iş yapmama ve iş sözleşmesine bağlı kalınmaması gibi sorunların çözümünde bireysel iş hukuku davaları açılır. Çoğu zaman küçük işletmelerde yaşanan bu sorunların çözümüyle ilgilenir. İşçi sayısı fazla olan işletmelerde yaşanan toplu iş hukuku davaları işçilerin haklarını alamaması durumuyla ilgilenir. Grev lokavt gibi sorunların yanı sıra işçilerin ücretlerinin alınması sağlanır. İşçilerin haklarının ihlal edilmemesi ve işverenin haklarının korunması amacıyla iş davaları açılır. İşçi ile işverenin iş sözleşmesine bağlı kalıp kalmamasına göre her iki tarafında haklarının savulduğu bu davalarda size avukat latifcembaran.com yardımcı olur. İşçilerin sendika ile yönetime katılması, işçinin verdiği hizmete uygun miktardaki maaşın ödenmesi ve iş yeri kurallarına uygun davranılması gibi davalarda size çözümler sunar.