ALACAK DAVASI NEDİR VE NASIL AÇILIR?

ALACAK DAVASI NEDİR VE NASIL AÇILIR?

Alacak Davaların Sonuçlanma Süresi

Hukuk kapsamında değerlendirilen en önemli davalar arasında bulunan alacak davası, alacaklı tarafından açılan bir davadır. Bu dava, borçluya karşı açılır. Muaccel alacaklar için açılan bu davanın temeli resmî nitelikteki bir evrak veya sözleşmeye dayalı bir belge olabilir. Alacak davası, sözlü sözleşme sonrasında da açılabilir. Bu davalara sulh hukuk mahkemeleri bakar. Alacağınızın değerini veya miktarını kesin olarak bilmiyorsanız belirsiz alacak davası da açabilirsiniz. Bu dava türünde değer veya miktar belirtmezsiniz. Bu davalar için danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için https://www.solmazlaw.com/project/icra-ve-iflas-hukuku/ gibi siteleri ziyaret ederek Türkiye’nin her yerinden hizmet alabilirsiniz.

Alacak Davası ile Alacağın Rücuen İstenmesi

Alacak davalarının sonuçlanma süresinde belirli bir kriter yoktur. Avukatın davaya karşı göstermiş olduğu hassasiyet ve mevcuttaki deliller, davanın seyrini önemli ölçüde değiştirebilir. Alacak davası açmak için kendi başınıza başvuruda bulunabilirsiniz. Mevcuttaki haklarınızı korumak ve sürecin profesyonelce ilerlemesini sağlamak için bu davanın avukatlar aracılığı ile açılması önerilir. Karşı tarafa açacağınız alacak davası kapsamında alacaklarınızı rücuen isteme hakkınız da bulunur. Bu davada bireyin tazminatta kendi payına düşenden daha fazlasını ödemesi gereklidir. Zarar gören kimsenin haklarına halef olan kimse, müteselsil yükümlülere karşı elde ettiği rücu hakkını kullanır. Bu haklar, uzman avukatlar aracılığı ile aranmalıdır. Bu sayede hem mevcuttaki haklarınızı hem de ileride doğacak haklarınızı şansa bırakmazsınız. Sizin adınıza dava açan ve davanın takipçisi olan avukatlar sayesinde asıl işinizden feragat etmek zorunda kalmazsınız. Mahkemelerde bulunmak zorunda da değilsiniz. Avukatınız, sizi temsilen duruşmalara katılarak hakkınızı profesyonel bir şekilde savunacaktır. Yine de hakkınızı kendiniz savunmak istiyor ancak bir yol haritası arıyorsanız danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz.