Gayrimenkul Hukukunda Tescil İsteme Hakkı

Gayrimenkul Hukukunda Tescil İsteme Hakkı

Tapu Tescili ve İptali Hakkında Dava

Mülkiyetin kazanılması esasına dayalı olarak bir hukuksal sebep ile temellendirilerek mülkiyet sahibi olan kişiden, sahibi olduğu mülkün kendi adına tescilinin verilmesini istemek konusunda bir hak talebinde bulunabilecek olan kişi, mülkiyet sahibi olan malikin bu durumdan kaçması halinde hakimden, mülkiyetin malike sorulmadan ona söz hakkı verilmeden hükmen kendi üzerine geçirilmesini isteyebilir. Gayrimenkul hukukuna göre; Bir gayrimenkulün yani taşınmazın mülkiyetlik hakkını işgal, miras, kamu malı haline çevirme, cebrî icra ya da mahkeme kararı ile kazanan bir şahıs tescilini direkt olarak yaptırabilir. Gayrimenkul ile yönetilen yerlerdeki bütün uyuşmazlıklar hakkındaki bir çözüm noktası kat mülkiyetinin kurulması ile mümkün olacaktır. adresinden konu üzerine detaylı bilgi ve profesyonel destek alabilirsiniz. Bir taşınmazın üzerindeki hak sahibi olan kişinin evlilik birlikteliğinden doğan eşiyle arasındaki mal rejimi yüzünden oluşan değişiklikler, eşlerden herhangi birinin istemesiyle tapuya doğrudan tescil olur.

Kat Mülkiyeti Hakkında Uyuşmazlık

Mahkemeye vereceğiniz konu eğer tapu tesciliyle alakalı ise, tapunun tapu kütüğüne kaydının yapılmasından sonra herhangi bir değişim gerçekleşiyorsa ve sağlıksız bir yapı ile karşılaşıyorsanız bu noktada iptal davası açabilirsiniz. Yapının sağlıklı olmaması dava konusunun ilk şartı olacaktır. Çünkü sağlıksız bir yapı sizin mağduriyetiniz demektir. Bunların haricinde eğer kanuna aykırı olan tapu kayıtları varsa iptal işlemi için dava açılabilir ve iptal işlemi kanuna aykırılıktan gerçekleşebilir. Bu gibi davalarda, mülkiyet yani taşınmaz, coğrafi konum ve durum yeniden düzenlenebilecek ölçüdeki konulardır. Gayrimenkul hukukunun ilgi alanına giren diğer bir alt başlık ise kat mülkiyeti ile alakalı sorundur. Kat mülkiyetinde ana taşınmazın yönetilmesini ilgilendiren uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Burada esas önemli olan şey, hukuksal sonuçları olan bir dava ve danışmanlık hizmeti sunmak adıyla kat mülkiyeti hakkına sahip olanların kurul kararlarının iptaliyle alakalı bir dava görüşülmesidir.