İşe İade Davası Şartları Nelerdir

İşe İade Davası Şartları Nelerdir

İşe İade Davası Nedir

4857 Sayılı İş Kanunu işveren ile işçi arasındaki ilişkileri düzenleyen bir kanundur. Bu kanun kapsamında iş akdi feshedilen bir işçi işe iade davası şartları oluştuysa dava açabilir. Ancak bu davanın açılabilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. İşe iade davasının açılabilmesi için gerekli şartlar hakkında sayfayı ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz. İş iade davası, iş sözleşmesi işveren tarafından geçerli bir nedene dayandırılarak ya da gösterilen nedenden farklı bir nedene dayandırılarak feshedilen işçilerin işe geri dönüşü için açılan davadır. İşe dönüş davası açmak için bazı şartların yerine gelmesi gerekir. Öncelikle işçinin çalışmış olduğu işyeri 30 kişiden fazla işçi çalıştırıyor olmalıdır. İşçinin en az altı aylık kesintisiz çalışması gerekir. İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekir. İşçinin iş sözleşmesi haksız bir şekilde sona erdirilmiş olmalıdır. Yani iş sözleşmesi geçerli bir sebebe dayanmadan sonlandırılmış olmalıdır.

Feshin Geçerli Bir Nedene Dayanmadığı Durumlar Nelerdir

İş Kanunu’nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin geçersiz bir nedene dayandığı durumlar açık bir şekilde belirtilmiştir. Bir sendikaya üye olmak, sendika faaliyetlerine katılmak, işyeri sendika temsilciliği yapmak sözleşmenin feshedilmesi için geçerli bir neden değildir. Bunun yanında mevzuaatta belirtilen haklarını takip etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmek için idari mahkemelere açılan davalar da iş sözleşmesinin feshedilmesi için neden değildir. İşveren işçinin ırkı, cinsiyeti, dini, mezhebi, medeni hali, hamileliği, siyasi görüşü, doğum yapması gibi nedenlerle iş sözleşmesini sonlandıramaz. Kadın işçilerin işe gelmesinin yasal olarak düzenlendiği durumlarda işe gelmeyen kadın işçinin sözleşmesi feshedilemez. Hastalık ve kaza nedeniyle geçici olarak işe gelememek de sözleşmenin sonlandırılması için neden olamaz. Bütün bu durumlarda, işe iade davası şartları sağlandığında dava açılabilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.