TAPU İPTAL DAVASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

TAPU İPTAL DAVASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Tapu İptal Davasında Hukuki Süreç

Gayrimenkul hukuku kapsamında en çok tercih edilen davalardan bir tanesi tapu iptal davasıdır. Tapunun yolsuz veya usulsüz olarak düzenlenmesi durumunda kanuna aykırılık duruma varsa bu davaları açabilirsiniz. Tapu kaydının hukuka uygun olarak yeniden düzenlenmesi için açacağınız bu davalarda icra işlemlerinin gerçekleşebilmesi için mahkeme hükmünün kesinleşmesi gereklidir. Bu tür davalarda iç hukuk yolları ile hakkınızı savunamayacak duruma gelmeniz durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz. Tapu iptal davası açarken hukuki sürecin başlatılması, davanın takip edilmesi ve sonuçlandırılması aşamasına kadar hukuki destek almalısınız. Bunun için https://www.solmazlaw.com/project/gayrimenkul-hukuku/ gibi siteler üzerinden hukuki destek alabilirsiniz. Resmi olarak mülkiyet hakkı sahibine karşı açabileceğiniz bu davalarda süreci profesyonel hukukçularla birlikte yürütmelisiniz.

Tapu İptal Davası Açma Sebepleri

Danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin bir arada veya ayrı ayrı alınabileceği bu süreçte taşınmazın olduğu alanda dava açabilirsiniz. Dava açarken hukuki destek almak, sürecin çok daha sorunsuz bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Bu nedenle açacağınız davalarda hukuk bürolarından hukuki destek almalısınız. Tapu davası konusunda uzman olan kişilerden alacağınız destek sayesinde herhangi bir enerji sarf etmeden hukuki yollardan haklarınıza kavuşmanız mümkündür. Bu nedenle tapu iptal davası açarken mutlaka danışmanlık veya avukatlık hizmetlerinden faydalanmalısınız. Dava açmak için belirli sebepleri sahip olmanız gereklidir. Zilyetlik ve kazandırıcı zamanaşımı gibi durumlarda açabileceğiniz davaların yanı sıra aile konutu nedeniyle de tapu iptal davası açabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra ölünceye kadar bakma sözleşmesinin bulunduğu durumlarda açabileceğiniz davalar, imar uygulamasından kaynaklanan durumlarda da açılabilirler. Vekillik yetkisinin kötüye kullanılması durumunda, mirastan mal kaçırma veya hukuki ehliyetsizlik sebebiyle açabileceğiniz davalarda alanında uzman avukatlardan destek alarak sürecin sorunsuz ve lehinize işlemesini sağlayabilirsiniz.